Domeniul Trasportului public este extrem de important pentru atingerea dezideratului scăderii emisiilor de carbon, dar și pentru creșterea calității vieții cetățenilor. FIP Consulting activează în acest domeniu prin oferirea de soluții integrate ce privesc:

  1. modernizarea infrastructurii de transport public (modernizare material rulant, proiectarea stațiilor de transport în comun, proiectare de sisteme tip park and ride, cât și proiectare de transport alternativ tip bike-sharing)
  2. proiectare infrastructură rutieră prin reconfigurare rețele rutiere în vederea prioritizării transportului public
  3. actualizarea programelor de transport în vederea creșterii frecventei mijloacelor de transport în comun
  4. creșterea accesibilității cetățenilor la transportul public prin implementarea de soluții smart care să se adreseze tuturor categoriilor (asigurarea accesibilității în stațiile de transport în comun și în mijloacele de transport prin proiectarea infrastructurii inclusiv pentru persoanele cu handicap sau în situații speciale; implementarea de sisteme informaționale în stații de transport în comun adaptate persoanelor cu handicap)
  5. creșterea siguranței prin implementarea de soluții de supraveghere video atât în stațiile de transport în comun, cât și în mijloacele de transport
  6. modernizarea sistemului de taxare

TRANSPORT
PUBLIC.

alte domenii
FIP Consulting - alte domenii de activitate - mobilitate urbană
MOBILITATE
URBANĂ
FIP Consulting - alte domenii de activitate - regenerare urbană
REGENERARE
URBANĂ
FIP Consulting - alte domenii de activitate - smart city
SMART
CITY