Inelul IV Vest: conexiunea strada Gării – Bulevardul Dâmbovița | Timișoara

Realizarea Inelului IV pe zona vestică a Timișoarei presupune construirea de la zero a unui coridor integrat de mobilitate urbană durabilă, între Bulevardul Gării și viitorul pasaj Calea Bogdăneștilor și Bd. Dâmboviței, prin fosta platforma Solventul.

Proiectul presupune extinderea liniei de tramvai, piste de biciclete cu lățime minima de 1.5 m pe sens, trotuare cu minim 2 m lățime si aliniamente de spațiu verde.

Traversarea Canalului Bega se va face printr-un pod cu arce și tiranți, care va fi străjuit de două accese pietonale și velo cu lifturi, dintre care, turnul dinspre Portul Timișoara va avea și rol de loc de belvedere asupra orașului și al Begăi, fiind numit Farul din Timișoara.

Construcția podului nu va obtura circulația velo de-a lungul Begăi, pista fiind continuă pe Splai Sofocle. Accesul pietonilor și bicicliștilor spre Splai Sofocle se va putea realiza și la capătul rampelor podului, înspre strada Posada.

După obținerea avizelor și aprobarea proiectului în Consiliul Local, se va finaliza Proiectul Tehnic.